đa nguyên đa đảng

Sao lại nói “Việt Nam không cần và không chấp nhận đa nguyên đa đảng”?

Sao lại nói “Việt Nam không cần và không chấp nhận đa nguyên đa đảng”?
Members Public

Từ vài năm nay, các nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều bài viết với nội dung khẳng định nhất quán, dõng dạc rằng chế độ một đảng cầm quyền ở VIệt Nam “là sự lựa chọn của dân tộc, của nhân dân”. Đơn cử như bài “Việt Nam không […]

Bình dân Học vụ
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →