đại diện chính trị

Người đại diện nhân dân: Phục tùng cử tri hay độc lập với cử tri?

Người đại diện nhân dân: Phục tùng cử tri hay độc lập với cử tri?
Members Public

Thoạt nhìn, đại diện chính trị có vẻ như là một khái niệm đơn giản: cứ vài năm một lần, người ta lại tổ chức một cuộc bầu cử cấp quốc gia. Tại đó, các công dân ở từng khu vực địa lý sẽ lựa chọn từ nhiều ứng cử viên – thường là công […]

Vi Yên
dân chủ hóa

Ủng hộ báo chí độc lập →