đại hội đảng Lào

Đại hội đảng ở Lào: Những điểm giống và khác so với Việt Nam

Đại hội đảng ở Lào: Những điểm giống và khác so với Việt Nam
Members Public

Khác biệt lớn nhất là tổng bí thư đảng ở Lào quyết định nghỉ hưu.

Lee Nguyen
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →