đàn áp tôn giáo ở Việt Nam

7 vấn đề tôn giáo Việt Nam trong các báo cáo thường niên của Mỹ

7 vấn đề tôn giáo Việt Nam trong các báo cáo thường niên của Mỹ
Members Public

Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố một báo cáo toàn diện về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Hàng năm, Việt Nam dường như cũng chỉ chờ đến lúc đó để đăng đàn phản đối báo cáo của Mỹ. Đối với Việt Nam, Mỹ có lẽ là một đối tác khó chịu, […]

Việt Nguyễn
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →