đảng cộng sản trung hoa

Mô hình nhân sự Đảng Cộng Sản Trung Hoa – Kỳ 1: Tri thức và phục tùng

Mô hình nhân sự Đảng Cộng Sản Trung Hoa – Kỳ 1: Tri thức và phục tùng
Members Public

Trần Lam Phương Trên con phố dẫn từ Đại học Nhân dân đến ga tàu điện ngầm Weigongcun ở Bắc Kinh có một kiosk tương tác với màn hình cảm ứng giúp người dân tìm đường. Ở hai bên sườn kiosk này là những màn hình truyền đi thông điệp của Đảng Cộng sản với […]

Trần Lam Phương
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →