Đặng Lê Nguyên Vũ

Ví dầu Qua có “đạo” riêng …

Ví dầu Qua có “đạo” riêng …
Members Public

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa có cuộc gặp gỡ báo chí trong những ngày vừa qua sau năm năm không tiếp xúc với giới truyền thông. Sau khi các bài viết về cuộc gặp này được đăng tải, thì mạng xã hội tiếp tục dấy lên nhiều luồng quan điểm, ý kiến khác nhau […]

Quỳnh Vi
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →