Daniel Hauer

Nhập gia tuỳ… lãnh tụ

Nhập gia tuỳ… lãnh tụ
Members Public

Có thể nói, trong cái nhìn của phần lớn người Việt Nam chúng ta, vị tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp chỉ kém Chủ tịch nước Hồ Chí Minh một thứ, đó là một lăng mộ giữa quảng trường Ba Đình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong văn […]

Trịnh Hữu Long
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →