đầu tàu

Vị trí chủ tịch nước: Đầu tàu mà không phải đầu tàu

Vị trí chủ tịch nước: Đầu tàu mà không phải đầu tàu
Members Public

Ở Việt Nam, chức chủ tịch nước như một người lái tàu không được cầm vô lăng.

Trịnh Hữu Long
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →