di biến động dân cư

Ứng dụng VNEID mới ra lò: 4 điều đáng chú ý về tham vọng kiểm soát toàn dân bằng công nghệ

Ứng dụng VNEID mới ra lò: 4 điều đáng chú ý về tham vọng kiểm soát toàn dân bằng công nghệ
Members Public

Bộ Công an đang nắm trong tay mọi quyền hành để tùy nghi sử dụng dữ liệu của công dân.

Thanh Ngọc
Xã hội
Ứng dụng chống COVID-19: Khi ngài thủ tướng thích nhiều “app”

Ứng dụng chống COVID-19: Khi ngài thủ tướng thích nhiều “app”
Members Public

Người dân muốn một “app”, thủ tướng thích nhiều “app”.

Thanh Ngọc
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →