di dân

Người Việt ở Cambodia: Vĩnh viễn là lưu dân xứ lạ

Người Việt ở Cambodia: Vĩnh viễn là lưu dân xứ lạ
Members Public

Luật Khoa tạp chí lược dịch từ bài báo Forever Foreign của hai tác giả Michelle Vachon and Chhorn Phearun đăng trên tờ Cambodia Daily ngày 1/9/2017, vài ngày trước khi nhật báo này bị đóng cửa vì lý do chính trị. *** Căn nhà của Tri Ngan Ros là một chiếc thuyền trên dòng sông […]

Quỳnh Vi
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →