địa phương chủ nghĩa

Phân bổ vaccine: Vì sao Hà Nội lại nhận nhiều hơn Bình Dương?

Phân bổ vaccine: Vì sao Hà Nội lại nhận nhiều hơn Bình Dương?
Members Public

Nếu thiếu minh bạch, chia rẽ vùng miền sẽ càng bị khoét sâu.

Tuấn Nguyễn
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →