Điều 292 BLHS

Điều 292 BLHS: Không làm khó các Nguyễn Hà Đông tương lai? – Kỳ 2

Điều 292 BLHS: Không làm khó các Nguyễn Hà Đông tương lai? – Kỳ 2
Members Public

Nam Quỳnh Xem bài viết trước: Điều 292 BLHS : “Cơn Ác Mộng” của Start-Up Việt? – Kỳ 1 Điều 292 đối với giới start-up công nghệ có thật sự là ác mộng? Nếu là ác mộng thì ác mộng cho ai? Để trả lời câu hỏi này, phải hiểu rõ nội dung, cơ chế […]

Nam Quỳnh
Quan điểm
Điều 292 BLHS: “Cơn Ác Mộng” của Start-Up Việt? – Kỳ 1

Điều 292 BLHS: “Cơn Ác Mộng” của Start-Up Việt? – Kỳ 1
Members Public

Nam Quỳnh “Cơn ác mộng” mà điều 292 BLHS mang lại thật sự là gì? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên cần nhìn vào các luận điểm từ cả hai phía của vụ việc: phía những nhà làm luật và phía những người làm start-up. Những ngày qua, đề tài nóng nhất trong […]

Nam Quỳnh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →