dinh thượng thơ

Phá huỷ di sản và đất nước ‘4.000 năm vẫn trẻ con’

Phá huỷ di sản và đất nước ‘4.000 năm vẫn trẻ con’
Members Public

“Dinh Thượng Thơ … chỉ là một công trình hành chính của thời thực dân đế quốc, mà xây dựng cũng khá vội vàng. Không phải nồi niêu xoong chảo nào cũng cần giữ lại hết.” Đó là tuyên bố của vị Giám đốc Trung tâm Thông tin Quy hoạch TP.HCM, ông Huỳnh Xuân Thụ. Nói […]

Vi Yên
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →