đỗ văn đương

Đỗ Văn Đương – dân biểu không ai bầu

Đỗ Văn Đương – dân biểu không ai bầu
Members Public

Đỗ Văn Đương từng là một vị đại biểu Quốc hội khá tai tiếng.  Và khi tôi nói về tai tiếng, tôi không nói về tai tiếng của những tranh cãi đa chiều, tôi nói về tai tiếng khá thống nhất dành cho một tư duy ngược ngạo, đi ngược lại sự phát triển của […]

Cái Lư Hương
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →