doanh nghiệp nhà nước

TPP và Bình đẳng hóa thị trường – Luật chơi mới cho chính phủ và doanh nghiệp nhà nước

TPP và Bình đẳng hóa thị trường – Luật chơi mới cho chính phủ và doanh nghiệp nhà nước
Members Public

Đức Việt Gần như song hành với Chương 15 về Mua sắm Công, Chương 17 của TPP cũng đưa ra nhiều cam kết mang tính đột phá mà theo cách nói của Văn phòng Đại diện Thương Mại Hoa Kỳ thì là để “san bằng sân chơi”[1] (level the playing field) giữa các doanh nghiệp, […]

Đức Việt
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →