độc đoán

Khi người Mỹ cũng cần khắc phục “não trạng” độc đoán

Khi người Mỹ cũng cần khắc phục “não trạng” độc đoán
Members Public

Chính trị không phải là tất cả. Mặc dù tất cả mọi thứ đều liên quan tới chính trị, mọi thứ đều không chỉ có một chiều kích. Nhà nước, với sự độc quyền về cưỡng chế bằng các phương tiện bạo lực, là trọng tài thường trực của chính trị. Vì vậy, khi những […]

Phạm Nguyên Trường
Quyền con người
Vị trí độc đoán của giáo viên và nền tảng bạo quyền

Vị trí độc đoán của giáo viên và nền tảng bạo quyền
Members Public

“Vụ việc đậu hũ trứng” xảy ra lan truyền và gây ra nhiều chỉ trích từ mọi phía đối với một giáo viên mà người này vẫn ngoan cố cho rằng cô ta đúng, còn tất cả những người khác đều sai. Hồng Tâm, dịch từ Authoritarian mentality still dividing Thais; Bangkok Post; Atiya Achakulwisut; […]

Hồng Tâm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →