đọc fukuyama

Sách mới: “Đọc Fukuyama” của Tinh thần Khai Minh

Sách mới: “Đọc Fukuyama” của Tinh thần Khai Minh
Members Public

“Đọc Fukuyama” là một cuốn sách mới của nhóm Tinh thần Khai Minh, tuyển chọn các bài viết giới thiệu khái quát tư tưởng chính trị của Francis Fukuyama, nhằm giúp bạn đọc lược khảo trong khi chờ đợi các tác phẩm lớn của ông được dịch sang tiếng Việt. Tải sách (PDF): Đọc Fukuyama [&hell

Vi Yên
dân chủ hóa

Ủng hộ báo chí độc lập →