độc tài số đông

Đất màu nào cho hạt mầm tự do

Đất màu nào cho hạt mầm tự do
Members Public

Người ta có thể yêu ghét một quan điểm, có thể cổ vũ nó hoặc phê phán nó, đó là chuyện thường. Song cái ý muốn đàn áp kẻ nói chướng tai mình thì lại không bình thường chút nào. Bởi lẽ, tuy công luận không nắm trong tay vũ khí và sức mạnh cưỡng chế […]

Vi Yên
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →