đông á

7 nền dân chủ mới trong “làn sóng dân chủ hóa thứ ba” ở Đông Á

7 nền dân chủ mới trong “làn sóng dân chủ hóa thứ ba” ở Đông Á
Members Public

Trong lịch sử nhân loại, tiến trình dân chủ hóa đã phải trải qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn gần đây nhất được gọi là làn sóng dân chủ hóa thứ ba (1974–2000). Nó bắt đầu từ Nam Âu, sau đó lan sang Mỹ Latin, châu Phi, và rồi đến Đông Á.  Đối với Đông […]

Minh Anh
dân chủ hóa

Ủng hộ báo chí độc lập →