đồng minh

Đồng minh của Mỹ là ai? Họ có đang lợi dụng Mỹ không?

Đồng minh của Mỹ là ai? Họ có đang lợi dụng Mỹ không?
Members Public

Cùng với cáo buộc đồng minh lợi dụng nước Mỹ, ông Trump dự định cắt giảm đóng góp cho các liên minh quân sự. Viện Brookings phân tích thiệt hơn của động thái này.

Huỳnh Minh Triết
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →