dữ liệu người dùng

Mark Zuckerberg: Không đặt máy chủ ở những nước đàn áp nhân quyền, chấp nhận bị chặn

Mark Zuckerberg: Không đặt máy chủ ở những nước đàn áp nhân quyền, chấp nhận bị chặn
Members Public

“Chúng tôi không xây dựng trung tâm dữ liệu ở những quốc gia có truyền thống vi phạm nhân quyền như quyền riêng tư và quyền tự do biểu đạt”, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg tuyên bố trong một thông báo đầy bất ngờ ngày 7/3. “Nếu chúng tôi xây dựng trung tâm dữ […]

Phạm Minh Trung
Tự do Internet

Ủng hộ báo chí độc lập →