đường chín đoạn

Phán quyết Biển Đông: Bá Quyền … “mặt dày” ở Bắc Kinh

Phán quyết Biển Đông: Bá Quyền … “mặt dày” ở Bắc Kinh
Members Public

Việc không công nhận phán quyết về biển Đông ngày hôm nay của Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế cho thấy Trung Quốc chỉ làm một việc mà bao nhiêu cường quốc theo chủ nghĩa bá quyền khác đã làm: xem thường pháp luật quốc tế. Trâm Huyền dịch từ bài “Of Course China, Like […]

Trâm Huyền
Biển Đông
Biển Đông, Cuộc “nội chiến” ở Trung Hoa – Kỳ 1: Chịu đấm ăn xôi

Biển Đông, Cuộc “nội chiến” ở Trung Hoa – Kỳ 1: Chịu đấm ăn xôi
Members Public

Vì ngay cả trong nội bộ Trung Quốc, 3 trường phái khác nhau đang đấu tranh quyền lực để có thể dành được quyền quyết định về các vòng xoay chiến lược và chính sách của vấn đề này. Quỳnh Vi dịch từ  The Fight Inside China Over the South China Sea, Feng Zhang, Foreignpolicy, […]

Quỳnh Vi
Biển Đông

Ủng hộ báo chí độc lập →