Đường về Nô lệ

Dịch giả Phạm Nguyên Trường: Những kẻ leo cao nhất cũng là nô lệ

Dịch giả Phạm Nguyên Trường: Những kẻ leo cao nhất cũng là nô lệ
Members Public

Ngày 6/11, dịch giả Phạm Nguyên Trường đã dành cho Luật Khoa tạp chí một cuộc phỏng vấn độc quyền về cuốn sách “Đường về Nô lệ”. Dịch giả Phạm Nguyên Trường, tên thật là Phạm Duy Hiển, là người có hơn 20 đầu sách dịch, đa phần là về chính trị – xã hội. […]

Tâm Don
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →