ecocide

Đã đến lúc xem hủy hoại môi trường tương đương với tội ác diệt chủng?

Đã đến lúc xem hủy hoại môi trường tương đương với tội ác diệt chủng?
Members Public

Có một phong trào đang ngày càng lan rộng trên thế giới nhằm hình sự hóa khái niệm “ecocide”.

Hương
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →