equity

Luật công bình – môn “Phòng chống nghệ thuật hắc ám” của sinh viên luật Anh Quốc

Luật công bình – môn “Phòng chống nghệ thuật hắc ám” của sinh viên luật Anh Quốc
Members Public

Hỏi bất kỳ sinh viên chuyên ngành luật nào tại Anh với câu hỏi “Môn luật nào khó nhất trong chương trình luật Anh?”; 7 đến 8 trên 10 trường hợp bạn sẽ nhận câu trả lời: “Luật công bình và tín thác” (Equity and Trusts). Thường được giảng dạy vào năm cuối của 3 năm […

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →