Ericsson

Ericsson và cáo buộc 17 năm đưa hối lộ ở Việt Nam

Ericsson và cáo buộc 17 năm đưa hối lộ ở Việt Nam
Members Public

Một vụ việc vừa gây chấn động sàn chứng khoán phố Wall khi gã khổng lồ viễn thông Ericsson bị cáo buộc hối lộ suốt 17 năm ở ít nhất năm quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Kuwait và Djibouti (một nước ở phía Đông châu Phi).  Tập đoàn viễn thông nổi tiếng […]

Tài Trịnh
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →