estonia

Thẻ căn cước gắn chip: Sự cố của Estonia và bài học cho Việt Nam

Thẻ căn cước gắn chip: Sự cố của Estonia và bài học cho Việt Nam
Members Public

Bất chấp khủng hoảng, người Estonia vẫn tin vào chính phủ điện tử. Họ đã làm điều đó thế nào?

Jason Nguyen
Quốc tế
Estonia: Từ vệ tinh của Nga Xô đến hình mẫu chính phủ điện tử

Estonia: Từ vệ tinh của Nga Xô đến hình mẫu chính phủ điện tử
Members Public

Chữ E trong Estonia nay có nghĩa là electronic.

Hường Quyền
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →