Fidel Castro

Những nhà độc tài từng là sinh viên luật, luật sư

Những nhà độc tài từng là sinh viên luật, luật sư
Members Public

Chúng ta đã được biết đến nhiều lãnh đạo lừng danh có nguồn gốc luật gia hoặc luật sư như Abraham Lincoln. Gần đây nhất phải kể đến đương kiêm Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama. Những người dùng kiến thức của mình hy vọng bảo vệ nền pháp quyền hoặc hướng tới tiến bộ […]

Hồng Tâm
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →