FLC

Rừng ngày càng ít, sân golf ngày càng nhiều: Ai được lợi?

Rừng ngày càng ít, sân golf ngày càng nhiều: Ai được lợi?
Members Public

Diện tích rừng tự nhiên đang suy giảm, số lượng sân golf thì vẫn không ngừng tăng lên.

Trọng Hiệp
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →