freedom house

Freedom House: Việt Nam vẫn không có tự do Internet

Freedom House: Việt Nam vẫn không có tự do Internet
Members Public

Điểm số giữ nguyên, tình hình tệ hơn.

Aerolyne Reed
Tự do Internet

Ủng hộ báo chí độc lập →