Fukuyama

Sách mới: “Đọc Fukuyama” của Tinh thần Khai Minh

Sách mới: “Đọc Fukuyama” của Tinh thần Khai Minh
Members Public

“Đọc Fukuyama” là một cuốn sách mới của nhóm Tinh thần Khai Minh, tuyển chọn các bài viết giới thiệu khái quát tư tưởng chính trị của Francis Fukuyama, nhằm giúp bạn đọc lược khảo trong khi chờ đợi các tác phẩm lớn của ông được dịch sang tiếng Việt. Tải sách (PDF): Đọc Fukuyama [&hell

Vi Yên
dân chủ hóa
Điểm sách: Nguồn gốc trật tự chính trị của Francis Fukuyama

Điểm sách: Nguồn gốc trật tự chính trị của Francis Fukuyama
Members Public

Cái gì tạo ra một xã hội có trật tự và sống động – Francis Fukuyama có đưa ra được câu trả lời? Dịch giả Phạm Nguyên Trường Tác gia Yoshihiro Francis Fukuyama sinh ngày 27 tháng 10 năm 1952 là một nhà chính trị, kinh tế học người Mỹ. Fukuyama được biết đến rộng […]

Phạm Nguyên Trường
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →