giám sát chính phủ

Minh bạch ngân sách: Việt Nam kém hơn Campuchia và Zimbabwe

Minh bạch ngân sách: Việt Nam kém hơn Campuchia và Zimbabwe
Members Public

Trong các tranh luận liên quan đến việc Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất đánh thuế tài sản có thể dễ dàng nhìn thấy ngay các luận điểm chỉ ra… nước ngoài, với quan điểm chung rằng việc thu thuế tài sản là hợp “thông lệ quốc tế”. Theo đó, bởi vì có nước […]

Nam Quỳnh
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →