giết con chim nhại

Ngày 19/02/2016: Ngày mất tác giả Harper Lee

Ngày 19/02/2016: Ngày mất tác giả Harper Lee
Members Public

Luật Khoa Tạp Chí Bà Harper Lee vừa mất vào ngày 19/02/2016 vừa qua. Bà là một trong những tác giả được yêu mến nhất trong thế kỷ 20 và cho đến thời điểm hiện tại, đối với nhiều thế hệ độc giả ở Mỹ, tuy số lượng tác phẩm không nhiều và cuộc sống […]

Nhiều tác giả
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →