giới hạn quyền lực

Cách nhận diện một chính quyền thượng tôn pháp luật

Cách nhận diện một chính quyền thượng tôn pháp luật
Members Public

Một chính quyền thượng tôn pháp luật sẽ dễ dàng được người dân tôn trọng và phục tùng, bởi họ tin rằng chính quyền này có khả năng đảm bảo công lý cho họ. Chính ý nghĩa này khiến cho chính quyền nào cũng muốn khoác lên mình cái danh xưng ấy. Nó đã trở […]

Vi Yên
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →