Hà Nội - Amsterdam

Trường chuyên: Lập luận phản đối từ chủ nghĩa quân bình và chủ nghĩa tự do

Trường chuyên: Lập luận phản đối từ chủ nghĩa quân bình và chủ nghĩa tự do
Members Public

Nhà nước có nên đầu tư nhiều tiền hơn vào các trường chuyên so với trường bình thường hay không? Phe ủng hộ cho rằng nên, vì cần phải bồi dưỡng và khuyến khích nhân tài. Trong xã hội có một số ít cá nhân bộc lộ tài năng ngay từ còn là học sinh […]

Lý Minh
Triết học

Ủng hộ báo chí độc lập →