hàn lâm học lóm viện

“Tố cáo” có tội tình gì?

“Tố cáo” có tội tình gì?
Members Public

Những người thổi còi thường không chốn dung thân, nhất là khi ai nấy đồng lòng nhắm mắt trước thực tế.

Lóm
Xã hội
Có ba cái miệng trong chữ “tham quan”

Có ba cái miệng trong chữ “tham quan”
Members Public

Chữ “tham” trong “tham quan” tượng trưng cho một cái mỏ đang há ra để ngậm tiền.

Lóm
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →