hành trình muối

Đóng thuế hay không đóng thuế: đó là vấn đề 

Đóng thuế hay không đóng thuế: đó là vấn đề 
Members Public

“Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.” Tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, Hồ […]

Vi Yên
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →