hiến chương 08

Lưu Hiểu Ba, Hiến chương 08 và con đường dân chủ hoá Trung Quốc

Lưu Hiểu Ba, Hiến chương 08 và con đường dân chủ hoá Trung Quốc
Members Public

Trong vụ án của giáo sư Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), nhà đấu tranh dân chủ tại Trung Quốc và khôi nguyên giải Nobel Hòa bình năm 2010, bằng chứng dùng buộc tội ông âm mưu lật đổ chính quyền là một tài liệu ông chắp bút cùng một số người khác, có tên là […]

Quỳnh Vi
dân chủ hóa

Ủng hộ báo chí độc lập →