hiến pháp việt nam

Từ Nghị định 64 nghĩ về cơ chế bảo hiến

Từ Nghị định 64 nghĩ về cơ chế bảo hiến
Members Public

Trước phản hồi của dư luận về thế lưỡng nan của người dân trong việc cứu trợ đồng bào lũ lụt trái với Nghị định 64/2008/NĐ-CP, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo, giao Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng một nghị định mới để thay thế cho nghị định […]

Lý Minh
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →