Hồ Ngọc Đại

John Stuart Mill và chuyện ‘Công nghệ Giáo dục’

John Stuart Mill và chuyện ‘Công nghệ Giáo dục’
Members Public

“Chúng ta không bao giờ chắc chắn được rằng cái ý kiến mà ta đang cố sức dập tắt là một ý kiến sai lầm; ngay cả nếu như chúng ta tin chắc đi nữa thì việc dập tắt nó vẫn là một điều xấu xa”. John Stuart Mill (1806 – 1873), nhà triết học […]

Nguyễn Quân
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →