học bổng tiến sĩ

Học bổng tiến sĩ Luật 2017 cùng cơ hội việc làm từ Đại học Copenhagen – Đan Mạch

Học bổng tiến sĩ Luật 2017 cùng cơ hội việc làm từ Đại học Copenhagen – Đan Mạch
Members Public

Khoa Luật – Đại học Copenhagen tài trợ các suất học bổng Tiến sĩ (hoặc dự bị tiến sĩ) toàn phần kỳ học bắt đầu từ tháng 12/2016. Dạ Lãm, tổng hợp từ Vacant PhD scholarships at the Faculty of Law Tổng quan về cơ sở đào tạo Khoa Luật thuộc trường Đại học Copenhagen […]

Dạ Lãm
học bổng

Ủng hộ báo chí độc lập →