học luật online

7 khóa học luật và nhân quyền online miễn phí năm 2018

7 khóa học luật và nhân quyền online miễn phí năm 2018
Members Public

Luật Khoa xin giới thiệu bảy khóa học mở trực tuyến (MOOCs) miễn phí về luật và nhân quyền của các trường đại học danh tiếng sắp bắt đầu trong năm 2018 trên Coursera và edX. Hiến pháp bất thành văn của Mỹ (America’s Unwritten Constitution) Ngày bắt đầu khóa học: 01/01/2018 Thời gian học: [&

Trần Long Vi
Học luật

Ủng hộ báo chí độc lập →