Hội đồng Bộ trưởng

Vị trí chủ tịch nước: Đầu tàu mà không phải đầu tàu

Vị trí chủ tịch nước: Đầu tàu mà không phải đầu tàu
Members Public

Ở Việt Nam, chức chủ tịch nước như một người lái tàu không được cầm vô lăng.

Trịnh Hữu Long
Chính trị
Thủ tướng chính phủ quyền lực như thế nào?

Thủ tướng chính phủ quyền lực như thế nào?
Members Public

Trong tứ trụ, thủ tướng là vị trí có cả danh tiếng lẫn thực quyền.

Trịnh Hữu Long
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →