Hội đồng Lý luận Trung ương

Hội đồng Lý luận Trung ương và vai trò của think tank với các tổ chức chính trị

Hội đồng Lý luận Trung ương và vai trò của think tank với các tổ chức chính trị
Members Public

Tiêu đề bài viết này nghe có thể lố bịch với nhiều người, bởi Hội đồng Lý luận Trung ương từ lâu đã bị một bộ phận của phong trào đối lập gọi là “Hội đồng Lú lẫn Trung ương”. Sau khi một cán bộ cấp cao của cơ quan này bị phát hiện có […]

Trịnh Hữu Long
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →