hội nhân quyền

Điểm sách: Nhân quyền (1935) – Phạm Huy Lục

Điểm sách: Nhân quyền (1935) – Phạm Huy Lục
Members Public

Năm 1935, cuốn sách “Nhân quyền” của soạn giả Phạm Huy Lục ra đời, trở thành một trong những tài liệu về nhân quyền hiếm hoi trước năm 1945 còn sót lại cho đến ngày nay. Ông Phạm Huy Lục từng là Viện trưởng Viện Dân biểu Bắc Kỳ, Phó Hội trưởng Hội Nhân quyền Việt […]

Trần Long Vi
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →