hội sinh viên

4 lý do vì sao sinh viên “thấp cổ bé họng”

4 lý do vì sao sinh viên “thấp cổ bé họng”
Members Public

Tại sao sinh viên, những người được đào tạo để nắm giữ tri thức và tiếp quản những vai trò trọng yếu của quốc gia, lại trở thành một tầng lớp yếu thế và dễ bị tổn thương đến vậy? Bốn lý do dưới đây sẽ phần nào lý giải hiện tượng này. 1. “Một […]

Trần Long Vi
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →