hồng quang minh

Nếu ở Mỹ, Minh Béo không được phép làm việc với trẻ em

Nếu ở Mỹ, Minh Béo không được phép làm việc với trẻ em
Members Public

Việc tuyển sinh và hành nghề của nghệ sĩ Hồng Quang Minh (tức Minh Béo) làm nổ ra những tranh luận trái chiều. Người lo ngại cũng có, người muốn tôn trọng quyền làm việc của Minh béo cũng có. Đặt tình huống giả sử Hồng Quang Minh là một công dân Mỹ và tiếp […]

Quỳnh Vi
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →