honjok

“Bộ lạc cô đơn” và những ánh nến lật đổ Tổng thống Hàn Quốc

“Bộ lạc cô đơn” và những ánh nến lật đổ Tổng thống Hàn Quốc
Members Public

Lịch sử Hàn Quốc có một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh khó ngờ của một thế hệ cô đơn.

Anh Khoa
Phong trào Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →