In God We Trust

Tại sao đồng tiền Mỹ lại có dòng chữ “In God We Trust”?

Tại sao đồng tiền Mỹ lại có dòng chữ “In God We Trust”?
Members Public

Vào ngày này cách đây 61 năm, cụm từ “In God We Trust” (tạm dịch: “Chúng ta tin Chúa”) trở thành tiêu ngữ quốc gia Mỹ. Ai đã từng cầm một tờ đô-la Mỹ trên tay đều dễ dàng nhìn thấy dòng chữ này. Vì sao một nhà nước thế tục như Mỹ lại sử dụng dòng […]

Quỳnh Vi
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →