james comey

Café Luật Khoa trở lại: Nội tình Nhà Trắng – Trump đã sa thải Giám đốc FBI như thế nào

Café Luật Khoa trở lại: Nội tình Nhà Trắng – Trump đã sa thải Giám đốc FBI như thế nào
Members Public

Cuốn sách “Fire and Fury” (Lửa và Cuồng Nộ) do nhà báo người Mỹ Michael Wolff viết tường thuật lại chi tiết nội tình Nhà Trắng trong năm đầu tiên làm tổng thống của ông Donald Trump. Tác giả Wolff cho biết, ông này được Tổng thống Trump cho ra vào Nhà Trắng và tiếp […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →